Folkekirkens Mission

Folkekirkens Mission er et fælles aktivitetsudvalg for hele provstiet, der har til formål at fremme og styrke menighedernes forståelse for og engagement i mission lokalt og globalt i form af deltagelse i fælles 2-årige projekter, som vedtages på den årlige generalfor­samling forud for nyt projekt.