Stiftelsen Kirkerup Hospital

Stiftelsens formål er at drive 2 pensionistboliger, beliggende Kirkerupvej 62, Kirkerup.

Stiftelsens direktion består ifølge den vedhæftede fundats af Provsten for Slagelse Provsti (som er stiftelsens formand), ejeren af hovedgården Gyldenholm og sognepræsten for Sørbymagle og Kirkerup sogne. Kassereren for Sørbymagle og Kirkerup Sogne er regnskabsfører.

Se fundatsen