Skole-kirketjenesten

Kalundborg og Slagelse-Skælskør provstier har oprettet en kirkelig skoletjeneste i fællesskab fra 2015 kaldet Skole-kirketjenesten i Kalundborg og Slagelse (SKKS) .

De to provstier dækker Kalundborg og Slagelse kommuner. Alle grundskoler inden for dette område er potentielle brugere af skoletjenesten.

Kalundborg og Slagelse-Skælskør provstier stiller en teologisk konsulent, sognepræst Marianne Kistrup (halv tid), og en pædagogisk konsulent (fuld tid), lærer og teolog Frank Rechter, til rådighed.

Skoletjenesten udarbejder supplerende undervisningsmaterialer  til faget kristendomskundskab, som via tilmelding kan bruges af lærerne på kommunernes skoler. I de fleste tilfælde er der forslag til hvordan klassen kan bruge et kirkebesøg til at uddybe et eller flere temaer i undervisningsforløbet.

SKKS udvikler og udbyder også supplerende undervisningsprojekter til brug i kristendomsundervisningen. Undervisningsprojekterne udarbejdes så de inddrager ressourcer og ressourcepersoner fra både skoler og kirker og på denne måde styrker samarbejdet mellem disse.

Man kan kontakte SKKS på mail info@skks.dk – eller ringe til os:

Pædagogisk konsulent (lærer og teolog) Frank Rechter tlf 40220191
Teologisk konsulent (præst og teolog) Marianne Kistrup tlf 60308005

SKKS har egen hjemmeside, hvorfra man bl.a. kan hente årsplanen og læse om de forskellige projekter: http://www.skks.dk/

De folkekirkelige skoletjenester er oprettet på folkekirkens initiativ i slutningen af 1990´erne og skoletjenesten indgår i Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester for at optimere udbyttet af tjenesten. Se mere på www.folkekirkensskoletjeneste.dk