Du er her: 

Hør eller læs sidste søndags prædiken

Facebook-gudstjeneste streamet på Antvorskov Kirke og Sogn, søndag, d. 15. marts 2020

NÅDESHILSEN

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus!

De allerførste kristne menigheder var husmenigheder, presset at ydre omstændigheder til at holde gudstjenester hjemme. Men ”hvor to eller flere er forsamlet i mit navn”, siger Jesus, er der gudstjeneste.

Her i stuen er vi også to, for Bente sidder i baggrunden og hilser jer.

 

Hør det hellige evangelium:

LÆSNING: Joh. 8, 42 - 47

PRÆDIKEN

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen!

Vask hænder hyppigt og brug håndsprit, lyder det til os igen og igen og igen i denne tid. Håndsprit er udsolgt alle steder og det stjæles nu fra både hospitaler og kirker.

K E Løgstrup sagde, at vi holder hinandens liv i vores hånd. De ord har pludselig fået en helt anderledes dødelig alvor over sig.

Her midt i fastetiden har vi fået helt nye og overvældende spørgsmål til overvejelse.

Teksterne i fastetiden handler om det onde og om djævelskab af mange slags. Når vi taler om det onde og om ondskab, så tænker mange på de helt ubegribelige i tortur, voldtægt, massedrab meningsløs lidelse og mere af den skuffe. Men det onde stikker sit grimme fjæs frem mange andre steder. Z. Baumann, sociolog, har sagt, at manglende empati er den ny ondskab. Er det det, der får os til at hamstre? Til at stjæle sprit og masker og sælge det videre i DBA

Det onde eller den onde.

I har djævelen til far, harcelerer Jesus i teksten. I hører jo ikke efter, siger Jesus.

Der er mange løgne i omløb i vores tid. Politiske, religiøse og spirituelle, så vel som livsløgne. Løgne snylter på sandheden. Løgne trækker os ind i mørket. Løgne tåler ikke dagens lys.

Vi er blevet så politisk korrekte at tolerancen i nogen henseender bliver til intolerance. Drevet helt derud, hvor det har ophævet grænsen mellem sandt og falsk, godt og ondt.

Alt er lige godt. Nej, det er det så afgjort ikke. Hvis alt er lige godt, dvs., har lige værdi, så er det lige gyldigt. Men ligegyldighed er noget af det værste. Tænk det ind på jeres eget liv. Hvem bryder sig om at blive mødt med ligegyldighed?

Hvem lytter vi til?

I dag, hvor der er nok af såkaldte sandheder at vælge imellem, gælder det om at kunne skelne. Men vi mangler klare, tydelige og oplyste indsigter.  Derfor kommer vi også til kort, når det gælder svar på livets store spørgsmål. I dag er det ikke comme il-faut, det er ikke in, at have entydige, klare svar på livets store spørgsmål.

Det findes også i mine egne rækker. Der er præster og teologer, som hylder tvivlen.

Hvis man vil have svar, må man være parat til at lytte først. Nogle af os har været så heldige at have kloge gamle koner i familien at lytte til; en mor, bedstemor, oldemor, måske.

Hvem lytter du til? Hvem spørger du til råds? Hvem tror du på?

Nogle af os lytter stadigvæk til Vor Herre. Og tvivler ikke på, at de ord der kommer fra Gud bærer sandheden i sig.

Dem lytter jeg til!

Det Jesus lærer os er visdom, en indsigt, der er som et gelænder i livet at støtte sig til.

Det er løgn at tro, at vi bærer sandheden i os selv. Sandheden kommer til os fra Vor Herre. Han er Vejen, Sandheden og Livet. Hvis vi evner at lytte, begriber vi det.

Lytter vi ikke, mister vi evnen til at skelne lys fra mørke, skidt fra kanel, løgn fra sandhed.

Lyt til Kristus og lad ham være det gelænder du støtter dig til, når din gang bliver tung, når livet viser sig fra sin besværlige side. Eller når du mangler svar på etiske og moralske spørgsmål – store såvel som små.

Hver gang jeg kommer i tvivl, stopper jeg op, læner jeg mig et øjeblik op af troens gelænder, og lytter…

Fremfor at søge svarene i mig selv, lytter jeg efter de svar Gud lader komme til mig.

Herre Jesus Kristus, tal til mig. Giv mig svar.

Prøv det. Alene det at stoppe op et øjeblik – i bøn - jager frygten lidt på afstand.

Frygt ikke, tro kun.

Lev som om du har Gud til Far!

 

Og følg så apostlen Paulus, når han siger: Undersøg alting og hold jer så til det, der er godt, og lad alt det onde ligge uanset hvordan det viser sig.

Undersøg alting og hold jer så til det, der er godt, og lad alt det onde ligge uanset hvordan det viser sig.

Amen!

 

BØN

Herre, Jesus Kristus,

Gode Gud og Helligånd!

 

Hør vores bøn, når vi beder  

 

-for alle syge, at de må genvinde godt helbred;

-for deres nære og kære, at de må finde styrke og kræfter.

-for sundhedsfagligt personale beder vi, at de må finde styrke og kræfter og takker dig for deres kyndige hænder

 

Pandemien trækker store veksler på os alle. Både hjemme i familierne og ude i samfundet.

Giv os alle tålmodighed i et anderledes samvær og samfærdsel.

 

Lad ikke frygt sætte vores sunde fornuft ud af kraft, så vi bliver til skade for os selv og vores omgivelser.

Lad os kunne skelne klart mellem godt og ondt, løgn og sandhed.

 

Giv os mod til at gøre det der skal til. Giv os samfundssind og styr os sikkert gennem krisen.

 

Vær med Dronning Margrethe og hele hendes familie.

 

Og vær med vores regering, folketing og øvrige myndigheder at de må dømme og råde med både visdom, kløgt og indsigt.

 

Måtte verdenssamfundet kunne stå sammen og komme ud på den anden side af krisen som nationer, der vil hinanden det bedste. 

 

Og vær med vores kristne kirke, hvor end i verden den befinder sig.

Kristus, mind os om, hvad du ville gøre i denne tid, hvor så meget er nyt for os alle.

 

Hvor end i verden vi befinder os, hvem end vi er, så giv os alle håb og heling; tro og trøst.

 

Amen!

 

Lad os være stille et øjeblik. Bed hver især for det der ligger jer på sinde.

 

FADERVOR

 

APOSTOLSK VELSIGNELSE

Vor Herre Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!

Amen!

 

ARONITISK VELSINGELSE

Herren velsigne dig og bevare dig;

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!

Amen!

 

 

Facebook-gudstjeneste streamet på Antvorskov Kirke og Sogn, søndag, d. 15. marts 2020

https://www.facebook.com/1595973647358461/videos/332150074408984/

3. søndag i fasten

v. sognepræst Helle Viuf https://www.facebook.com/helle.viuf.5

 

 

 

Del dette: