Du er her: 

Ny hjemmeside

Troen kommer af mange forskellige ting. ”Troen kommer af det der høres.” Sådan skrev Paulus engang i sit brev til den romerske menighed, Romerbrevet.

Troen kommer af at høre Guds ord, og Paulus formulerer det på denne måde: ”Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte, og det er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.”
Sådan sammenfatter Paulus kort og præcist hele påskens glædelige budskab. Når vi hører det, og tror det, så er himlens porte slået op for os på vid gab.


Men kommer troen nu også kun af det talte ord? Vi har så mange andre kilder til mødet med det guddommelige: musik, litteratur, billedkunst. Jesus sagde engang ”Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger.” Og sådan må man også sige, at der er mange veje til denne tro. Ikke kun prædiken. Eller måske netop prædiken, men på mangfoldige måder. Prædiker solsorten ikke for os i disse dage, når den synger så smukt fra byens tage? Frans af assisi var ikke i tvivl!


Og nu til denne klummes egentlige tema: vores provstis nye hjemmeside. Hvorfor denne omvej om ordet og troen? Jo, for i dag har vi så mange kommunikationsmidler, måder at se og høre på, og kirken skal naturligvis også være dér, for Folkekirken skal være, hvor folket er. Hjemmesiden er tænkt som en indgang til alt det der med tro. Både det talte ord, prædikenen om søndagen, men også som en indgang til alle de andre måder, ordet forkyndes på, ved koncerter, foredrag, udstillinger, udflugter, arrangementer inde og ude og så videre.


”Troen kommer af det der høres”, og jeg håber, at vi i Slagelse provsti må få hjælp af hjemmesiden til at komme rundt i alle provstiets sogne, og høre evangeliet på mangfoldige måder i ord, musik, stilhed, kunst, spændende fællesskaber og meget mere, for troen kommer af rigtig mange forskellige ting. Tillykke til provstiet med den nye hjemmeside. 

Del dette: