Du er her: 

Årsmøde i Folkekirkens Mission i Slagelse Provsti

Foredrag v/sognepræst Preben K. Mogensen om: ”Hvorfor dog en dansk kirke i Thailand” - med efterfølgende generalforsamling.

Fællesudvalget Folkekirkens Mission, Slagelse Provsti indbyder herved i

samar­bejde med menighedsrådet ved Skt. Povls Kirke i Korsør til

årsmøde og generalforsamling.

 

 

Torsdag, den 20. februar 2020 kl. 19:00

Skt. Gertuds Hus, Kirkepladsen 5, Korsør

 

Mødets første del er ved sognepræst i Sydslesvig Preben K. Mogensen, der taler over overskriften: Hvorfor dog en dansk kirke i Thailand?

 

Han var i 2013 med til at undersøge behovet og starte den danske kirke i Thailand

under DSUK. Udvalgets projekt i 2019 og 2020 er at støtte dette arbejde og især den sociale indsats, som der er stort behov for blandt de mange danskere, der enten bor eller besøger landet.

 

 

Mødet sidste del er den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Aflæggelse af beretning om repræsentantskabets og forretningsudvalgets arbejde.

3.     Aflæggelse af revideret driftsregnskab.

4.     Aflæggelse af revideret regnskab for indsamlede midler.

5.     Valg af forretningsudvalg, jf. § 6.

På valg er: Poul Raagart (ønsker ikke genvalg), Ellen Hansen (ønsker ikke genvalg), Jesper Marbæk Christensen (villig til genvalg), 1 plads vakant.

6.     Valg af 2 suppleanter.

7.     Valg af 2 revisorer.

8.     Valg af revisorsuppleant.

9.     Drøftelse af fremtidig virksomhed. Herunder beslutning af næste projekt.

Forretningsudvalget og repræsentantskabet kan fremlægge forslag til projekt. 

10.  Indkomne forslag.

11.  Eventuelt.

 

 

 

Alle interesserede er hjerteligt velkomne. Vi håber på et godt fremmøde fra hele provstiet. Menighedsrådet ved Skt. Povls Kirke er vært ved en kop kaffe og kage. Der er indsamling til projektet.

 

   

Med venlig hilsen

Thomas Hansen (formand)

Del dette: