Du er her: 

Ny sognepræst

Fra venstre har vi på billedet: menighedsrådsmedlem Bente Levring, sognepræst Susanne Thisted, provst Ulla Thorbjørn Hansen, sognepræst Merete Alvilda Dalby Hansen og formand for menighedsrådet Verner Quistgaard Lindberg.

Merete Alvilda Dalby Hansen er ansat som kst. sognepræst i Gimlinge-Hyllested pastorat pr. 1. september.

Merete blev indsat i embedet ved højmessen i Hyllested kirke d.6. september. Merete er ansat som 50% konstitueret sognepræst, men som jeg sagde i min indsættelsestale til hende, så er det egentlig en umulig ting.

for man kan ikke være 50% sognepræst. Nej, her vil jeg citere nogle ord af Henrik Ibsen: ”Hvad du er, vær fuldt og helt, og ikke stykkevis og delt” (Brand). Du skal ikke være 50% sognepræst – men 100% sognepræst på deltid. Der vil helt sikkert blive hevet i dig fra flere sider – og erfaringen viser, at en 50% stilling ofte i praksis er en 100% stilling til 50% løn. Men sådan skal det ikke være. En del af stillingen vil blive betjent af andre præster fra provstiet, indtil den ledige stilling kan slås op. Og bliver det alligevel for meget, så har vi en aftale om, at du ringer, så jeg kan hjælpe med at sige fra og finde en anden løsning”.

 

kst. sognepræst Susanne Thisted var mødt op til gudstjenesten for at støtte op om sin nye kollega. Susanne har været vikar præst i Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge pastorat i snart et år men stopper som vikar med udgangen af måneden.

Del dette: