"Lyset skinner i mørket" - julehilsen fra Provst Ulla Thorbjørn Hansen 18. december 2020.


"Stjernen på himlen" - julehilsen fra sognepræst Rasmus Dreyer 19. december 2020.


"Julen har bragt velsignet bud" - julehilsen fra sognepræst Jesper Marbæk Christensen 20. december 2020.


Julehilsen fra sognepræst Marianne Myssen 21. december 2020


Om Kirkerup Kirkes nye kortæppe - julehilsen fra Kirkerup Kirke 22. december 2020.


Julehilsen fra sognepræst Sarah Hidalgo 23. december 2020.


Juleaften - gudstjeneste ved sognepræsterne Marianne Myssen og Adrian Hove-Kreutzfeldt 24. december 2020


Julehilsen fra sognepræst Ida Lund 24. december 2020.


Juledag - gudstjeneste ved sognepræsterne Ida Lund og Rasmus Dreyer 25. december 2020


Julehilsen fra sognepræst Lykke Wester 25. december 2020.


2. juledag - gudstjeneste ved sognepræsterne Lykke Wester og Tommy Corfixen 26. december 2020


Julehilsen fra sognepræst Tommy Corfixen 26. december 2020.


Julesøndag - gudstjeneste ved sognepræsterne Sarah Hidalgo og Jesper Marbæk Christensen


Julehilsen fra sognepræst Adrian Hove-Kreutzfeldt 27. december 2020.