Videoandagter fra Slagelse Provsti

2. Påskedag

Påskelørdag

Tekst til salme 213

Langfredag

Skærtorsdag

Onsdag i den stille uge

Introduktion til videoandakter i påsken

Tak til organister, sanger og medvirkende sognepræster. Tak til Slagelse provsti.

Tak til Slagelse kloster, klosterforstander Helle Jürgensen og beboerne på Slagelse kloster for at lægge hus til og dermed støtte op om dette provsti-påskeprojekt, arrangeret og gennemført med kort frist i anledning af Covid19-krisen.